Kvalitet och miljö

Vi ser det som en självklarhet att värna om vår miljö!

Som en del i detta ser vi till och har som krav att våra leverantörer i sin tur gör likadant.
Vårt företag är Normpack certifierat! Detta innebär b la att allt material och all färg vi använder oss av är livsmedelsgodkänt. Alltså att det får användas i kontakt med livsmedel. Genom detta har vi även ett väl fungerande spårbarhets system.